Меню Акції +38 (099) 301-75-55
0
×
Меню Акції +38 (099) 301-75-55
×

Ваше замовлення:

×

Публічний договір (оферта)

на замовлення, придбання, продаж і доставку товарів

Цей договір між ФОП СЕМАК ДАНІЇЛ АНДРІЙОВИЧ, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет - сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет - сайт https://ded-eats.com. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

Визначення термінів

Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене через інтернет-сайт і/або доручення на придбання і доставку товарів.

«Товар» - перелік найменувань асортименту їжі, представлений на офіційному сайті Продавця.

Загальні положення

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-сайту https://ded-eats.com будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто діє Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

Ціна товару

Ціна на кожну позицію Товару вказана на Інтернет-сайті.

Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

Продавець вказує вартість доставки Товару на Інтернет-сайті або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором. 3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на Інтернет-сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА».

Оформлення замовлення

Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора по телефону: +380 (99) 3017555 або через сервіс Інтернет-сайту https://ded-eats.com.

При реєстрації на Інтернет-сайті Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на Інтернет-сайті.

Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів на інтернет-сайті.

При оформленні Замовлення через Оператора (Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в цієї Оферти.

Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Інтернет-сайті або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі інтернет-сайту або видачі Продавцем Покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату Товару.

Доставка і передача товару покупцю

Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА І ОПЛАТА». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-сайту в момент оформлення покупки.

Самовивіз товару:

Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет - сайту згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

Повернення товару

Замовник не має права відмовитися від товару належної якості.

Відповідальність сторін

Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Інші умови

Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «https://ded-eats.com»

Інтернет – магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі – продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.

Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті «https://ded-eats.com» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 8.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

Термін дії цього договору

Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині «https://ded-eats.com» і діє до виконання всіх умов договору.


Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «http://ded-eats.com», розташований на доменному імені http://ded-eats.com, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

Визначення термінів

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Загальні положення

Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.

Інформація щодо використання бонусів

При реєстрації на нашому сайті вам нараховується 25 бонусів.

При запрошенні друга, кожен з вас отримує по 50 бонусів на рахунок. Користувачі, що зареєструвались за посиланням від друга отримують тільки 50 бонусів, без 25 бонусів за першу реєстрацію.

Якщо ви зареєстрований клієнт, при кожному замовленні ви отримуєте 15% кешбеку на ваш бонусний рахунок на нашому сайті. Ця послуга не діє для акційних пропозицій («акції», «самовивіз» та «комбо-сети»), напоїв та десертів, а також не поширюється на частину суми замовлення, оплачену бонусами.

Витрачати бонуси ви можете на всі замовлення (крім Акцій №1,2,3) у межах 50% від суми замовлення.

Розраховуватись бонусами можна лише при онлайн-замовленні на нашому сайті.

Акція №1

Умови замовлення «Акція №1»

Якщо замовляєте будь-які 2 піци, то 3-тю отримуєте безкоштовно.

*3-тю піцу Ви обираєте із розділу «Краща ціна»

*Якщо замовляєте 1+1 30 см, то 3-тю піцу отримуєте так само 30 см.

*Якщо замовляєте 1+1 40см, то 3-тю піцу отримуєте відповідно 40 см.

*За дану пропозицію не нараховуються бонуси, також не поширюється знижка «самовивіз -10%».

Акція №2

Умови замовлення «Акція №2»

При замовленні 2-ох великих піц із розділу «Класичні піци» (діаметр: 40 см), Ви отримуєте 2 піци вартістю 500 грн.

*За дану пропозицію не нараховуються бонуси, також не поширюється знижка «самовивіз -10%».

Акція №3

Умови замовлення «Акція №3»

При замовленні картоплі фрі, крилець фрі та сирних паличок, Ви отримуєте ці 3 позиції вартістю 360 грн.

*За дану пропозицію не нараховуються бонуси, також не поширюється знижка «самовивіз -10%».

Акція №4

Умови замовлення «Акція №4»

Зробіть замовлення на сайті, у діректі в інстаграмі або по телефону та отримайте -10% знижки на самовивіз.

*За дану пропозицію бонуси не нараховуються.